O inwestycji

Czy wiesz, że…

  1. Tunele i przystanki podziemne będą budowane metodą tarczową i odkrywkową:
    • metoda tarczowa – tym sposobem wykonamy dwutorowy tunel od komory odgałęźnej (startowej) w rejonie ulic Odolanowskiej i Stolarskiej, przez przystanek Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, do tzw. komory demontażowej przy stacji Łódź Fabryczna oraz tunele jednotorowe: od komory odgałęźnej (startowej) do linii kolejowej nr 15 w kierunku Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieniec. Tunele będą drążone maszynami borującymi (TBM) o przekroju kołowym. Na odcinku ul. Odolanowska – Łódź Fabryczna drążony tunel będzie miał średnicę 12,7 m, zaś na odcinakach od ul. Stolarskiej do linii kolejowej nr 15 będą drążone tunele o średnicy 8,5 m. Drążenie tunelu i montaż obudowy są zmechanizowane. Dzięki tej metodzie ograniczona zostanie ingerencja w „żywą” tkankę miejską i zminimalizowane kolizje z miejską infrastrukturą (sieci energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodne itp.).

Wykonawcą projektu i robót budowlanych jest Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (lider) oraz „ENERGOPOL – SZCZECIN” S.A.