O inwestycji

Zakres projektu

Inwestycja w samym sercu Łodzi.

tunel – długość ok. 7,5 km

  1. dwutorowy tunel o długości ok. 3 km od stacji Łódź Fabryczna, przez przystanki Łódź Śródmieście i Łódź Polesie do rejonu ulicy Odolanowskiej
  2. cztery tunele jednotorowe o łącznej długości ok. 4,5 km, od komory rozjazdowej przy ulicy Włókniarzy do linii kolejowej nr 15 w kierunku Łódź Żabieniec i Łódź Kaliska

trzy nowe, podziemne przystanki w centrum Łodzi: Łódź Śródmieście (u zbiegu ulic Zielonej/Zachodniej/Kościuszki), Łódź Polesie (u zbiegu ulic Ogrodowej/ Karskiego) i Koziny (u zbiegu Włókniarzy/Drewnowskiej)

całkowita długość torów ok. 17 km

niezbędne inwestycje drogowe – przebudowa układu drogowego i infrastruktury w związku z budową tunelu i nowych przystanków

nowe lub zmodernizowane urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), urządzenia przeznaczone do detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego (DSAT), urządzenia przewodowej łączności alarmowej, system nagłośnienia, system sygnalizacji i gaszenia pożaru

nowa/rozbudowana sieć trakcyjna i układ zasilania sieci trakcyjnej

obiekty inżynierskie niezbędne do wybudowania tunelu podziemnego wraz z włączeniem go do linii nr 15 Łódź Żabieniec – Łódź Kaliska (tunele, mosty, wyjścia awaryjne, mury oporowe, itp.)