O inwestycji

Czy wiesz, że…

  1. TBM Faustyna wydrążyła pierwszy z 4 jednotorowych tuneli. Maszyna jednocześnie drążyła tunel i montowała jego obudowę. Tunel, od ul. Długosza pod Al. Włókniarzy do ul. Stolarskiej, ma długość 940 m i średnicę 8,5 m. Do drążenia tunelu wykorzystano 4284 tubingi – półkoliste elementy, które tworzą pierścienie tunelu. Usunięto ponad 220 000 m3 gruntu. W kolejnym etapie TBM Faustyna zostanie obrócona o 180 stopni i rozpocznie drążenie drugiego tunelu w kierunku stacji Łódź Żabieniec, do komory na ul. Startowej
  2. Tunele i przystanki podziemne są budowane metodą tarczową i odkrywkową:
    • metoda tarczowa – tym sposobem wykonamy dwutorowy tunel od komory odgałęźnej (startowej) w rejonie ulic Odolanowskiej i Stolarskiej, przez przystanek Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, do tzw. komory demontażowej przy stacji Łódź Fabryczna oraz tunele jednotorowe: od komory odgałęźnej (startowej) do linii kolejowej nr 15 w kierunku Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieniec. Tunele będą drążone maszynami borującymi (TBM) o przekroju kołowym. Na odcinku ul. Odolanowska – Łódź Fabryczna drążony tunel będzie miał średnicę 12,7 m, zaś na odcinakach od ul. Stolarskiej do linii kolejowej nr 15 będą drążone tunele o średnicy 8,5 m. Drążenie tunelu i montaż obudowy są zmechanizowane. Dzięki tej metodzie ograniczona jest ingerencją w „żywą” tkankę miejską i zminimalizowane kolizje z miejską infrastrukturą (sieci energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodne itp.).

Wykonawcą projektu i robót budowlanych jest Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (lider) oraz „ENERGOPOL – SZCZECIN” S.A.