Projekty powiązane

PROJEKTY REALIZOWANE

„Rządowy program przystankowy”

W województwie łódzkim, w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, pasażerowie już korzystają z nowego przystanku Tomaszówek. Do 2024 r. powstaną kolejne: Izabelów, Zgierz Rudunki, Jedlicze Koło Zgierza, Stare Grudze, Łódź Zarzew, Żakowice Południowe, Zaosie i Głowno Północne. Wykonawcy kończą projektowanie peronów Zgierz Rudunki oraz Jedlicze k. Zgierza. Roboty zaplanowano na wiosnę br. W 2022 r. ogłoszono postępowania przetargowe na zaprojektowanie i budowę przystanków Izabelów i Stare Grudze. Kolejne przetargi będą ogłoszone w 2023 roku.
 

Tomaszówek

Na przystanku w Tomaszówku, który powstał  na linii Łódź – Opoczno, między stacją Bratków a przystankiem Szadkowice, zatrzymują się pociągi kursujące do Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna i Skarżyska Kamiennej. 200-metrowy peron o wysokości 0,76 m ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Na obiekcie zamontowane zostały wiaty i ławki. Bezpieczne podróżowanie po zmierzchu zapewnia oświetlenie LED. Są tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty informacyjne z rozkładami jazdy. Peron jest dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
W ramach inwestycji ułożono nową nawierzchnię asfaltową na przejeździe kolejowo-drogowym na skrzyżowania torów z drogą gminną Tomaszówek – Bratków. W rejonie przystanku wymieniono też tory. Wartość prac to ok. 2,8 mln zł.
 

Łódź Zarzew

W styczniu 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego przystanku na łódzkim Zarzewie. Inwestycja jest realizowana na linii Łódź Widzew – Łódź Chojny. Szacowana wartość prac wynosi ok. 9 mln zł.
Nowy przystanek, zlokalizowany na linii Łódź Widzew – Łódź Chojny pod wiaduktami drogowo-tramwajowymi w ciągu ul. Przybyszewskiego zapewni dobre połączenie z komunikacją miejską. Wysokość peronów pozwoli podróżnym wygodnie wsiadać i wysiadać z pociągów. Zamontowane zostaną wiaty, ławki i oświetlenie LED. Orientację ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy. Perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, m.in. przewidziano windy na nowe wiadukty drogowo-tramwajowe. W ramach inwestycji wybudowany zostanie również parking dla samochodów oraz stojaki dla rowerów. Inwestycja będzie zrealizowana w formule „projektuj i buduj”. Prace budowlane zaplanowano w 2024 roku.

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

„Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska”

Realizacja projektu pozwoliła na uzyskanie dwutorowego połączenia z linią kolejową nr 25 (Łódź Kaliska – Koluszki – Tomaszów Maz. – Dębica) i likwidację tzw. wąskiego gardła dla pociągów w kierunku wschodnim. Zwiększona została przepustowość stacji Łódź Kaliska w aspekcie planowanej budowy linii kolejowej w tunelu łączącej stację Łódź Kaliska ze stacją Łódź Fabryczna.
W ramach projektu zmodernizowana została cała stacja Łódź Kaliska. Pozwoliło to ją unowocześnić i lepiej  zintegrować ze komunikacją miejską. Efektem inwestycji jest 5 nowych, komfortowych peronów i przejścia podziemne, które ułatwiają pasażerom podróże pociągiem. W rejonie czynnego wiaduktu zachodniego nad Aleją ks. bp. W. Bandurskiego są trzy 400 m podwyższone perony. Obiekty po przeciwnej stronie, przy wiadukcie wschodnim, zostały przesunięte w stronę Alei ks. bp. W. Bandurskiego. Dla podróżnych są wiaty, ławki i poczekalnie peronowe oraz czytelne oznakowanie. Dogodne dojście na perony nr 4 i 5 (przy wiadukcie wschodnim) zapewnia przejście podziemne. Stacja jest dobrze przygotowana do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Zamontowane są windy, wykonane ścieżki naprowadzające. Wymienione zostało oświetlenie. Zapewnione są dojścia do dworca i do przystanków komunikacji miejskiej przy al. Włókniarzy i al. Bandurskiego.

Projekt „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna” realizowany był w dwóch etapach:

W ramach projektu został wybudowany: Dodatkowo w ramach projektu została zmodernizowana stacja Łódź Widzew. W miejsce zdemontowanej kładki nad torami wybudowano przejście podziemne dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.
 Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 na odcinku Łódź Widzew–Zgierz”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 obejmował:

„Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”

Efektem modernizacji 42-kilometrowej linii kolejowej na trasie Łódź Kaliska – Zduńska Wola będzie poprawa bezpieczeństwa kolei, sprawny i szybszy przejazd pociągów oraz lepsza obsługa pasażerów na stacjach i przystankach. Po zakończeniu prac prędkość́ pociągów pasażerskich wzrośnie do 120 km/h. Pozwoli to na skrócenie czasu podróży na tym odcinku o około 15 minut.

Pasażerowie już korzystają z nowych peronów na stacjach i przystankach: Łódź Lublinek, Pabianice, Łask, Zduńska Wola i Kolumna, a wkrótce zakończy się modernizacja peronów w  Chechle i  Dobroniu. Wyższe perony ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Perony mają nowe oznakowanie, tablice z rozkładami jazdy oraz linie prowadzące ułatwiające poruszanie się  osobom niewidomym i niedowidzącym. Wiaty i ławki oraz nowe, energooszczędne oświetlenie poprawią komfort oczekiwania na pociągi. Wygodne dojście do peronów  na stacjach Pabianice i Zduńska Wola zapewniają nowe przejścia podziemne, a na pozostałych pochylnie. Na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola wyremontowano dotychczas 20 obiektów inżynieryjnych, w tym 8 mostów i 3 wiadukty oraz zmodernizowano 15 przejazdów kolejowo-drogowych.  Łącznie będzie przebudowanych i wyremontowanych 5 wiaduktów, 12 mostów kolejowych i 12 przepustów oraz 35 przejazdów kolejowo-drogowych, w tym wyposażenie 13 z nich w nowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Płynność ruchu pasażerskiego i towarowego zapewni wymiana torów, urządzeń srk i sieci trakcyjnej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”. Zasadnicze prace ważne dla ruchu pociągów zostaną wykonane do grudnia 2020 r. Zakończenie inwestycji nastąpi w połowie 2021 roku.

„Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – z mijanką w rejonie przystanku Łódź Marysin”

Celem projektu jest poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji kolejowej na terenie Łodzi, poprzez rozbudowę / budowę 6 węzłów multimodalnych. Pozwoli to na lepsze dopasowanie rozmieszczenia obiektów obsługi pasażerów do potrzeb mieszkańców oraz wzrost konkurencyjności transportu kolejowego względem drogowego. Modernizowane węzły multimodalne:

  1. Łódź Stoki (linia kolejowa nr 16 Łódź Widzew–Kutno) – modernizacja przystanku wraz z budową pętli tramwajowej i połączenia tramwajowego wzdłuż ulicy Pomorskiej. Powstało przejście podziemne wraz z windą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności umożliwiającego dojście do peronu od ul. Lawinowej oraz wiata rowerowa i miejsca parkingowe;
  2. Łódź Arturówek (linia kolejowa nr 16 Łódź Widzew–Kutno). W ramach modernizacji przystanku powstało nowe dojście na peron od ul. Łagiewnickiej oraz wiata rowerowa i 40 metrów ścieżki rowerowej;
  3. Łódź Marysin (linia kolejowa nr 16 Łódź Widzew–Kutno) wraz z budową tzw. „mijanki” (drugiego toru). W ramach modernizacji został wybudowany nowy peron z pochylnią, schody w obrębie skrzyżowania ul. Strykowskiej i Inflanckiej oraz przejście w poziomie szyn (zabezpieczone tzw. labiryntem);
  4. Nowy przystanek Łódź Radogoszcz Wschód (linia kolejowa nr 16 Łódź Widzew–Kutno). Powstał nowy peron z pochylniami umożliwiającymi dojście na peron osobom o ograniczonej mobilności, wiata rowerowa, miejsca parkingowe oraz 70 metrów chodnika;
  5. Nowy przystanek Łódź Warszawska (linia kolejowa nr 16 Łódź Widzew–Kutno). Wybudowany został nowy peron dostępny dla osób o ograniczonej mobilności oraz wiata rowerowa; Planowane oddanie przystanku podróżnym nastąpi w czerwcu br.
  6. Nowy przystanek Łódź Retkinia (linia kolejowa nr 14 Łódź Kaliska– Tuplice/Zasieki). W ramach projektu zostały wybudowane dwa perony z pochylniami umożliwiającymi dojście osobom o ograniczonej mobilności, kładka nad torami ze schodami i windami umożliwiającymi dojście do peronów, dwie wiaty rowerowe oraz 95 metrów chodnika. Planowane oddanie przystanku podróżnym nastąpi w czerwcu br.

Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, obejmuje przebudowę jednotorowej linii kolejowej nr 16 na odcinku Zgierz – Ozorków. Linia kolejowa nr 16 została wybudowana w latach 20-tych XX wieku. Na linii prowadzony jest ruch pociągów pasażerskich i towarowych. W ramach Projektu zmodernizowany jest układ torowy wraz z odwodnieniem, sieć trakcyjna, urządzenia i systemy telekomunikacyjne oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na przystanku Zgierz Północ wybudowany jest dodatkowy tor „mijankowy” o długości 750 m oraz peron nr 2 o długości 200 m i wysokości 0,76 m. Stacja będzie dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na modernizowanym odcinku przebudowywanych jest 14 obiektów inżynieryjnych, w tym: 5 mostów kolejowych, 4 wiadukty kolejowe, 5 przepustów oraz 13 przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejście dla pieszych przy ul. Granicznej w Zgierzu.

Projekt „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz od km 56,773 do km 66,664 linii kolejowej nr 15 i od km 12,980 do km 14,204 linii kolejowej nr 16”

W ramach projektu modernizowane są stacje Łódź Żabieniec i Zgierz. Na stacji Łódź Żabieniec wybudowano dwa nowe, wyższe perony wyposażone w ławki i wiaty. Przebudowywane jest przejście podziemne, które zyska windy umożliwiające dostęp do pociągów osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Prace są zorganizowane tak, że odnawianie obiektu pozwala też na dojście do peronów.

Na stacji Zgierz PLK modernizowane są 2 perony. Powstał dodatkowy peron nr 3. Budowane jest całkowicie nowe przejście podziemne w miejscu przejścia w poziomie szyn.

Między Łodzią Kaliską a Zgierzem wymieniane są tory i sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem. W ramach zadania przebudowywane są wiadukty kolejowe w Zgierzu: nad ul. Długą i ul. Łódzką. Wyższe i szersze wiadukty to nie tylko sprawne kursowanie pociągów, ale również większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym m.in. dla pieszych.