O inwestycji

Cele i efekty

Nowe połączenie kolejowe łączące główne łódzkie stacje kolejowe Łódź Widzew, Łódź Fabryczna z Łodzią Kaliską i Łodzią Żabieniec powstanie w ramach projektu „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”.

Tunel kolejowy przebiegający pod centrum miasta otworzy aglomerację łódzką na nowe połączenia kolejowe i usprawni lokalny, regionalny i krajowy transport pasażerski oraz towarowy.

Co zyskają pasażerowie i mieszkańcy aglomeracji łódzkiej?

Kontynuacja prac przy modernizacji układu linii kolejowych w Łodzi po otwartym w 2016 r. odcinku łączącym Łódź Widzew z Łodzią Fabryczną pozwoli lepiej wykorzystać możliwości komunikacyjne tej ostatniej stacji, która ze stacji końcowej stanie się stacją przelotową. Dzięki temu przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jeździć pociągi lokalne, regionalne  oraz dalekobieżne. Łódź zyska wygodne połączenie kolejowe na osi wschód–zachód (przez stacje Łódź Widzew, Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska) i na osi północ–południe (przez stacje Łódź Widzew, Łódź Fabryczna i Łódź Żabieniec). Przejazd pociągiem przez miasto pomiędzy stacjami będzie krótszy. Wzrośnie też liczba pociągów i częstotliwość ich kursowania.

Nowe, szybsze połączenie przez centrum miasta to nie jedyna korzyść dla mieszkańców. Trzy nowe przystanki: Śródmieście (u zbiegu ulic Zielonej/Zachodniej/Kościuszki), Polesie (u zbiegu ulic Ogrodowej/Karskiego) i Koziny (u zbiegu Włókniarzy/Drewnowskiej) będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią poruszanie się po mieście.

Nowe podziemne połączenie kolejowe miedzy głównymi łódzkimi stacjami to nie tylko poprawa dostępu mieszkańców do transportu kolejowego, ale także mniej pojazdów na ulicach. To z kolei przekłada się na poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego i tramwajowego w mieście, obniżenie kosztów transportu oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.