Budowa przystanków i przygotowania do drążenia kolejnych tuneli

15 stycznia 2024

Budowa tunelu kolejowego w Łodzi - postęp prac
Budowa trzech przystanków na trasie tunelu kolejowego – postęp prac