Drążenia tuneli kolejowych pod Łodzią

30 stycznia 2021

Drążenia tuneli kolejowych pod Łodzią nadzoruje specjalistyczna firma. Postępują prace przy komorach niezbędnych do wykonania podziemnego połączenia Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zapewni lepsze podróże koleją w kraju, regionie i mieście. 

Przy działających już od 30 grudnia tarczach TBM, prowadzona jest dokładna konfiguracja wszystkich systemów mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych. Wykonawca powierzył zadanie rozpoczęcia drążenia przez TBM doświadczonym specjalistom z Włoch. Zespół odpowiedzialny za proces będzie w komplecie do końca stycznia.

Już od grudnia, gdy tarcze zostały opuszczone do komór startowych, trwa rozruch technologiczny maszyn TBM do budowy tuneli. Uzupełniane są elementy wyposażenia pomocniczego, które są niezbędne do „wejścia” tarczy w grunt.

Obostrzenia (tzw. twardy lockdown) wprowadzone w Niemczech wpłynęły na dostawę ostatnich elementów wyposażenia. Z inicjatywy producenta maszyn, wykonawca uwzględnił wprowadzenie dodatkowych urządzeń do dużej TBM. Dzięki nim maszyna zyska większą szczelność tarczy i będzie większa stateczność gruntu. Prace muszą być wykonane przed rozpoczęciem wiercenia w gruncie. 

Montaż pierwszych elementów obudowy tunelu, wykonywany podczas drążenia TBM w gruncie, wykonawca ustalił na ostatni tydzień lutego. 

Niezbędne prace do budowy tuneli

Na terenie Łodzi kontynuowane są prace ważne dla budowy tuneli. Na ulicy Skarpowej budowana jest komora demontażowa dla mniejszej tarczy TBM. Prace są prowadzone przy komorze rozgałęźnej pomiędzy tunelem dwutorowym a jednotorowymi przy ul. Włókniarzy. Przy ul. Stolarskiej i Odolanowskiej budowana jest komora dla mniejszej tarczy TBM, która dojdzie tu z ul. Długosza. 

Na budowach są zgromadzone pierwsze potrzebne do startu partie tubingów. W zakładzie w Mszczonowie przygotowywane są kolejne elementy obudowy tuneli.

Równolegle do działań na budowach, prowadzone są prace projektowe związane z podziemnymi przystankami Łódź Polesie i Łódź Śródmieście. Wykonawca uwzględnia w projekcie dodatkowy, trzeci przystanek Łódź Koziny (robocza nazwa). 

Tunel w Łodzi łączy Polskę 

Tunel średnicowy to kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). W ramach projektu powstaną nowe przystanki m.in. Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, które będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią mieszkańcom codzienne podróże. 

Projekt pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi ponad 1,7 mld zł z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł. Zakończenie prac jest planowane do końca 2022 roku.

Łódź: budowa kolejowych tuneli pod szczególnym nadzorem dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska
Dwie tarcze TBM już uruchomione.