Faustyna rozpoczęła drążenie trzeciego tunelu na podziemnej trasie Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec

28 lutego 2024

TBM Faustyna wystartowała z komory technologicznej przy ul. Żniwnej w kierunku przystanku Łódź Koziny. Na odcinku o długości ok. 750 metrów powstanie trzeci z 4 jednotorowych tuneli o średnicy 8,5 metra, który połączy dwutorowy tunel główny w kierunku Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec.

Po wybudowaniu drugiego tunelu maszyna TBM została podzielona na części i przeniesiona nad torami z ul. Skarpowej do komory przy ul. Żniwnej. W kolejnym etapie poszczególne człony o łącznej długości 110 metrów oraz ciężarze ponad 1,3 tys. ton przeszły konserwację i wymianę zużytych elementów m.in. części skrawających. Następnie podłączono niezbędne elementy. Sprawne ukończenie operacji pozwoliło na start maszyny.

Mniejsza tarcza TBM wybudowała do tej pory dwa tunele jednotorowe: od komory od ul. Długosza pod Al. Włókniarzy do ul. Stolarskiej (o długości 680 m) oraz z komory odgałęźnej przy ul. Stolarskiej przez przystanek Łódź Koziny do ul. Skarpowej (o długości ok. 852 m). Maszyna wybuduje jeszcze jedną nitkę o długości 696 m z przystanku Łódź Koziny do komory przy al. Unii Lubelskiej.

Wzmacnianie gruntu w centrum miasta

Duża tarcza TBM znajduje się w bloku postojowo-technicznym przy ul. Mielczarskiego. Wznowienie drążenia dużego tunelu zostanie poprzedzone wzmocnieniem gruntu nad trasą tunelu od przystanku Polesie do stacji Łódź Fabryczna. Prace są wykonywane z myślą o bezpieczeństwie i komforcie mieszkańców.

Etapem poprzedzającym wzmocnienie gruntu jest budowa szachtów. Dwa z nich zostały już wybudowane. Obecnie powstaje trzeci szacht. Budowa kolejnych nastąpi po uzgodnieniach terminu z miastem i właścicielami nieruchomości.

Szachty umożliwią specjalistycznej maszynie wypełnić pustki, wzmocnić i ustabilizować podłoże oraz zminimalizować wpływ drążenia na budynki. Środki na wzmocnienia gruntów pod kamienicami zostały zabezpieczone. Wzmocnienie podłoża pozwoli na wznowienie drążenia tunelu przez duży TBM w kierunku przystanku Śródmieście w II kwartale br.

Budowa podziemnych przystanków

Wykonawca nieprzerwanie prowadzi prace przy 3 podziemnych przystankach Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny. W czasie zamknięcia skrzyżowania ul. Kościuszki i Zielonej postępuje budowa przystanku Śródmieście. Wykonawca usuwa kolizje z infrastrukturą podziemną, następnie przystąpi do budowy ścian szczelinowych i płyty stropowej pod ulicami.

Na Polesiu po przejściu dużego TBM prowadzone są prace przygotowawcze do budowy płyty dennej. Na Kozinach kontynuowany jest wykop pod płytę denną i zbrojenie stropu na poziomie -2. Przy Dworcu Fabrycznym usunięto większość kolizji z infrastrukturą podziemną. Obecnie trwa budowa ścian szczelinowych dla przyszłej komory TBM.

Tunel łączy Polskę

Tunel średnicowy to projekt POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Więcej informacji o projekcie https://tunel-laczypolske.pl.

PLK SA złożyła wniosek o fazowanie projektu tj. podział inwestycji na etapy i finansowanie prac realizowanych po 2023 r. ze środków budżetu UE na lata 2021-2027. Termin zakończenia drążenia podziemnego tunelu zaplanowano na 2024 r., a uruchomienie pociągów w 2025 r.

Priorytetem PLK SA pozostaje realizacja prac na ważnym społecznie projekcie z obecnym wykonawcą robót z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jest to projekt niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w trudnym terenie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Dni Otwarte Funduszy Europejskich z PLK SA
Przygotowania do startu drążenia trzeciego jednotorowego tunelu