Gotowa koncepcja łódzkiego tunelu średnicowego

16 października 2018

Zakończył się pierwszy etap budowy linii kolejowej między Łodzią Fabryczną oraz Łodzią Kaliską  i Łodzią Żabieniec. We wrześniu br. zatwierdzono koncepcję łódzkiego tunelu średnicowego. Tunel będzie przebiegał przez ścisłe centrum miasta, dlatego duże znaczenie przy uzgadnianiu koncepcji projektowej odgrywały: bezpieczeństwo, późniejsza eksploatacja oraz  funkcjonalność, a także kwestia realizacji inwestycji w obszarze miejskim. Prace budowlane rozpoczną się w połowie przyszłego roku

W ramach projektu zostanie wybudowana podziemna linia kolejowa łącząca stację Łódź Fabryczną ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Łączna długość nowej linii kolejowej wyniesie 13,3 km. Budowa tunelu podzielona jest na 2 odcinki.

Pierwszy odcinek o długości około 2350 m od stacji Łódź Fabryczna do rejonu ulicy Odolanowskiej będzie przebiegał w pojedynczym tunelu dwutorowym o średnicy 12,7m.  Tunel będzie drążony maszynami borującymi (tzw.  technologia TBM). W ten sam sposób budowane jest warszawskie metro.

Dalej zaprojektowano cztery pojedyncze tunele jednotorowe, każdy, o średnicy 8,5 m i długości około 550-750 m. Tunele kończyć się będą odcinkami dochodzącymi  do linii kolejowej Łódź Żabieniec – Łódź Kaliska. Te odcinku będą budowane metodą odkrywkową.

W ramach projektu zostaną wybudowane 2 stacje techniczne (tzw. komory odgałęźne) w rejonie ul. Odolańskiej  i Włókniarzy.

Pasażerowie  będą korzystali z nowych, podziemnych przystanków: Łódź Śródmieście – w rejonie ulic Zielona, Zachodnia i Wólczańska oraz Łódź Polesie przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowa i Karskiego.

W ramach projektu zostanie przebudowany  układ ulic  w rejonie inwestycji oraz elementy infrastruktury. Powstaną także nowe obiekty inżynieryjne niezbędne do wybudowania tunelu podziemnego wraz z włączeniem go do linii kolejowej Łódź Żabieniec – Łódź Kaliska (tunele, mosty, wyjścia awaryjne, mury oporowe, itp.), urządzenia sterowania ruchem kolejowym (SRK), urządzenia przeznaczone do detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego (DSAT), urządzenia przewodowej łączności alarmowej, system nagłośnienia, system sygnalizacji i gaszenia pożaru oraz sieć trakcyjna oraz układ zasilania sieci trakcyjnej.

Budowa nowej linii kolejowej łączącej Łódź Widzew przez Łódź Fabryczną z Łodzią Kaliską i Łodzią Żabieniec ma na celu utworzenie dużego węzła multimodalnego dla środkowej Polski.  Przedsięwzięcie otworzy aglomerację łódzką na nowe połączenia kolejowe i usprawni lokalny, regionalny i krajowy transport pasażerski oraz towarowy.

Łódzki tunel średnicowy jest budowany w ramach projektu „Udrożnienie łódzkiego węzła kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec”. Wartość projektu wynosi około 1,8 mld PLN brutto, a z czego około 1,2 mld PLN netto jest dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Obejrzyj wizualizację i dowiedz się, jak będzie wyglądała tunel, który połączy Polskę