Łódź. Przejdziemy nową kładką nad torami w ciągu ul. Srebrzyńskiej

22 lutego 2022

Nowe przejście nad torami w Łodzi – w ciągu ul. Srebrzyńskiej przywraca układ pieszej komunikacji w dzielnicy – zwłaszcza mieszkańcom Osiedla Koziny i Osiedla im. M. Mireckiego. Kładka zapewnia bezpieczne przejście nad linią Łódź Kaliska – Zgierz – Łowicz.

Wykonawca starał się jak najszybciej zapewnić przejście nad torami po zamknięciu starej kładki. Obecnie utrzymana będzie dotychczasowa forma przejścia. W kwietniu planowane jest uruchomienie wind, co w porównaniu z poprzednią kładką, znacznie ułatwi komunikację – zwłaszcza osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Na kładce będą jeszcze prace wykończeniowe m.in. związane z windami. Wykonawca maksymalnie będzie ograniczał ich oddziaływanie na komunikację. Ze względu na bezpieczeństwo możliwe są kilkugodzinne zamknięcia kładki.

Kładka, po zakończeniu wszystkich robót, poprawi dostępność komunikacyjną, Dwie windy zapewnią swobodne przejście szczególnie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. 

Poprzednia konstrukcja została rozebrana, aby umożliwić sprawną modernizację torów i obszaru stacji Łódź Kaliska.

Prace wykonano w ramach projektu „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” o wartości ponad ok. 1,5 mld zł współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przystanek Łódź Śródmieście – jeden z trzech tunelowych
TBM Faustyna wydrążyła pierwszy tunel pod Łodzią