Nowe przystanki kolejowe w Łodzi – aktualności z placu budowy (marzec 2021)

26 marca 2021

W rejonie ulic Ogrodowej i Karskiego wykonawca rozpoczął przygotowania do budowy nowego przystanku Łódź Polesie. Nowa organizacja ruchu w tej okolicy obowiązująca od 20 lutego została ustalona wspólnie z miastem. W pierwszej kolejności prace obejmują przełożenie zewnętrznej infrastruktury tj. sieci energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodne itp. Następnie zacznie się budowa ścian szczelinowych, które utworzą zewnętrzne ściany przystanku, oraz budowa płyty stropowej. Rozpoczęło się już zbrojenie pierwszych elementów konstrukcji.

Prace przy budowie podziemnego przystanku Łódź Śródmieście również poprzedza przygotowanie terenu budowy. Wykonawca przejął teren 18 marca.. Obecnie uzgadniane są projekty przełożenia sieci zewnętrznych operatorów. Rozpoczęcie zasadniczych prac zaplanowano pod koniec kwietnia. Wówczas zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Zachodnią i al. Kościuszki.

Projekt uwzględnia również budowę trzeciego przystanku podziemnego Łódź Koziny (robocza nazwa).

Na terenie miasta kontynuowane są prace przy komorze rozgałęźnej pomiędzy tunelem dwutorowym a jednotorowymi przy ul. Włókniarzy. Stąd 4 tunele jednotorowe będą drążone w kierunkach stacji Łódź Żabieniec i Łódź Kaliska. Budowane są komory dla małej tarczy TBM na ul. Skarpowej i Żniwnej. Przy ul. Stolarskiej i Odolanowskiej ekipy pracują przy komorze do której mała tarcza TBM dojdzie z ul. Długosza.

Rozpoczęła się budowa przystanku Łódź Śródmieście
Łódź: budowa kolejowych tuneli pod szczególnym nadzorem dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska