Nowe przystanki na mapie miasta

26 sierpnia 2021

Na budowie podziemnej linii kolejowej Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec powstają 3 podziemne przystanki: Łódź Polesie, Łódź Śródmieście oraz Łódź Koziny.

Najbardziej zaawansowane są roboty przy przystanku Łódź Polesie (w rejonie ulic Ogrodowej i Karskiego). Budowane są ściany szczelinowe oraz górna płyta stropowa. W ten sposób powstaje konstrukcja zabezpieczająca 30 m wykop. Wzmacniany jest grunt w miejscach, przez które będzie przechodziła maszyna TBM Katarzyna. Równolegle usuwane są kolizje z infrastrukturą zewnętrzną. Następnie metodą podstropową budowane będą płyty: pośrednia i denna.

Na przystanku Łódź Śródmieście (w rejonie skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Zachodnią i al. Kościuszki) Wykonawca przygotowuje teren budowy. Rozbierane są obiekty, które znajdują się na obszarze przyszłego przystanku. Wzmocnione zostały konstrukcje dwóch sąsiednich budynków przy ul. Zielonej i Al. Kościuszki. Przekładane są sieci zewnętrznych operatorów. Po przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu rozpoczną się prace związane z wykonywaniem ścian szczelinowych przystanku.

Trzeci przystanek Łódź Koziny zostanie wybudowany przy zbiegu al. Włókniarzy i ul. Drewnowskiej, w miejscu rozgałęzienia tuneli jednotorowych: dwóch w stronę stacji Łódź Kaliska i dwóch w stronę stacji Łódź Żabieniec. Od czerwca postępuje budowa komory odgałęźnej, w której będą perony trzeciego przystanku. Ciężki sprzęt przygotowuje teren. Następnie powstaną ściany szczelinowe, które zabezpieczą wykop.

Powstało już blisko 350 metrów tuneli

Katarzyna,  maszyna TBM z tarczą o średnicy ponad 13 metrów drąży dwutorowy tunel od ulicy Stolarskiej do stacji Łódź Fabryczna. Maszyna wykonała ok. 70 metrów tunelu. Pokonała soczewkę wodną, która wpłynęła na tempo prac. Do szybu startowego, w ramach postępu prac, będą opuszczane kolejne tzw. bramownice (gantry) i elementy zaplecza maszyny. Równocześnie prowadzona jest kontrola systemów i elementów TBM niezbędnych podczas drążenia.

Faustyna,  TBM o średnicy ok. 8,5 m, buduje w rejonu ul. Długosza pierwszy  z 4 jednotorowych tuneli, które połączą tunel główny ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Faustyna pokonała już pod ziemią ponad 275 metrów. Przeprowadzono pierwsze relokacje mieszkańców. W ostatnim etapie, gdy maszyna pracowała pod ul. Zana, miejsce zamieszkania na kilka dni zmieniło kilkanaście rodzin

Postęp drążenia zależy od warunków geotechnicznych. Maszyny muszą przejść przez m.in. zawodnione grunty, twarde i duże głazy narzutowe lub piaski. Dla utrzymania dokładnego przebiegu tunelu, na trasie są urządzenia monitorujące i kontrolujące. Pracę maszyn nadzoruje specjalistyczny personel, a informacje obserwowane są na monitorach w kabinie, wewnątrz TBM-u.

Przy budowie tunelu średnicowego w Łodzi wykonawca stosuje sprawdzone zabezpieczenia i rozwiązania dla ochrony mieszkańców i środowiska. Technologia TBM minimalizuje ryzyka związane z pracami prowadzonymi w sąsiedztwie gęstej zabudowy miejskiej. Specjalna technologia ogranicza osiadanie terenu i budynków, osuwanie ziemi i powstawanie drgań. Już na etapie  przygotowań do budowy wykonawca przeprowadził ocenę stanu technicznego ponad 330 budynków zlokalizowanych na trasie podziemnej linii kolejowej Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Stan budynków jest na bieżąco monitorowany przez wykonawcę.

Przy ulicach Skarpowej i Żniwnej budowane są komory demontażowa i startowa dla mniejszej tarczy TBM. Na budowach są zgromadzone pierwsze potrzebne do startu partie tubingów.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Łódź Koziny – trzeci przystanek na trasie Fabryczna-Kaliska