Pierwsza maszyna do drążenia tuneli dla kolei już w Łodzi

7 lutego 2020

W Łodzi są już wszystkie elementy pierwszej z dwóch maszyn TBM. Przygotuje ona część tras podziemnych, które zapewnią lepsze połączenia kolejowe w Polsce i regionie. Wykonawca zakończył rozładunek i przygotowuje kolejny etap robót. Tunel Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec to kontynuacja modernizacji łódzkiego węzła kolejowego. Inwestycja za ponad 1,7 mld zł, współfinansowana jest z POIiŚ.

Około 650-tonową maszynę – „mechanicznego kreta” o 8,76 m średnicy i 95 m długości przewoziła specjalistyczna firma. Duże części, w większości o wadze kilkudziesięciu ton, trafiły do Łodzi w ubiegłym tygodniu. Sprzęt do transportu, był dostosowany do ciężaru, wymiaru i kształtu każdej części. Największy element tarczy TBM o wadze 102 ton, łożysko napędowe głowicy, przyjechało  na specjalnej 14-osiowej naczepie. Przewóz był organizowany głównie nocą, z uwagi na mniejsze natężenie ruchu.

Części maszyny zgromadzone są na placu przy ul. Długosza. Jest tam m.in.: dolna część płaszcza obudowy TBM, centralna część głowicy skrawającej, urządzenie do układania tubingów (elementów okładziny ścian), przenośnik ślimakowy.

Transport mniejszych elementów odbywał się 15 standardowymi ciężarówkami o ładowności do 24 ton. To m.in. części kabiny sterowniczej dla operatora maszyny TBM, urządzenie do rozładunku tubingów, elementy czoła tarczy, a także części elektroniczne, podajniki segmentowe, pompy do spoinowania zaprawy, agregaty hydrauliczne, urządzenia wentylacyjne, system przenośników, agregat bentonitowy, sprężarka śrubowa, system dźwigów segmentowych oraz okablowanie.

Tunel otworzy nowe możliwości komunikacji kolejowej w Polsce

Drążenie tunelu małą tarczą rozpocznie się z komory przy ul. Długosza do komory rozgałęźnej w okolicy Al. Włókniarzy i ul. Kasprzaka i dalej w kierunku ul. Stolarskiej. Łączna długość pierwszego odcinka (od ul. Długosza do ul. Stolarskiej) wynosi ok. 920 m.

Podczas pracy TBM będzie poruszać się z prędkością około 10-15 metrów dziennie. Maszyna, drążąc tunel, będzie usuwała ziemię i montowała żelbetowe elementy konstrukcji-obudowy.

Między ulicami Stolarską i Odolanowską jest miejsce na komorę dla dużej tarczy TBM, która będzie drążyła tunel w stronę stacji Łódź Fabryczna. Prace przy zabezpieczeniu wykopu dla komory rozpoczęły się pod koniec roku.

Budowa tunelu średnicowego to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Inwestycja przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych, obejmujących region środkowej Polski. Tunel „otworzy” dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec).

W tunelu powstaną przystanki, które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta. Takie rozwiązanie ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły.

Projekt pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu 1 764 333 383,70 zł, z czego dofinansowanie unijne to 1 434 417 385,13 zł.

PLK podpisały w grudniu 2017 r. umowę z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego oraz Energopol Szczecin na projekt i budowę tunelu średnicowego w Łodzi. Drążenie tuneli rozpocznie się w połowie 2020 r. Zakończenie inwestycji planowane jest do 2022 roku.

INWESTYCJA W LICZBACH

Największe elementy mniejszej tarczy drążącej tunel:

 • łożysko napędowe głowicy – 102 tony
 • dolna część płaszcza obudowy TBM – 70 ton
 • centralna część głowicy skrawającej – 65 ton
 • urządzenie do układania tubingów – 35 ton
 • przenośnik ślimakowy – 30 ton

Tunel w Łodzi w liczbach:

 • 7,5 km – łączna długość tunelu średnicowego
 • 3 km – długość odcinka dwutorowego
 • 4,5 km – łączna długość czterech odcinków jednotorowych
 • 13,04 m i 8,76 m – średnice tarcz maszyn TBM
 • 1560 ton – waga większej maszyny
 • 650 ton – waga mniejszej maszyny
 • 10 m – szacowany dzienny postęp drążenia
 • 25 m – największa głębokość, na jakiej znajdzie się tunel
Rozmowa z Arnoldem Breschem o budowie tunelu średnicowego w Łodzi
Łódź. Za półmetkiem transport pierwszej maszyny TBM do drążenia tuneli