Montaż tarczy TBS w Łodzi

Pierwsze elementy dużej tarczy TBM są już w komorze startowej

25 listopada 2020

W rejonie ul. Stolarskiej/Odolanowskiej wykonawca przygotował komorę startową dla dużego mechanicznego „kreta” o średnicy 13 m. Na głębokości 30 m powstała płyta denna o grubości 2 m, na której wykonano konstrukcję wsporczą tzw. kołyskę. Przygotowanie stalowej kołyski pozwala na zamontowanie w niej tarczy TBM. Dwa 500-tonowe dźwigi umieściły pierwsze2 z 6 elementów zewnętrznej obudowy tzw. płaszcza tarczy TBM. Teraz rozpocznie się montaż najważniejszego elementu maszyny tj. napędu głowicy skrawającej o wadze ok. 270 ton. Element ten przez ostatni miesiąc był składany i spawany na powierzchni. Ostatnim etapem montażu maszyny będzie połączenie tzw. ogona tarczy z obudową TBM. Łączna waga maszyny po zmontowaniu wyniesie ok. 1300 ton.

Duża tarcza TBM wydrąży dwutorowy tunel od komory startowej pomiędzy ulicami Odolanowską i Stolarską, przez miejsce dla podziemnych przystanków Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, aż do stacji Łódź Fabryczna. Tunel będzie miał długość 3 km i średnicę 12,7 metrów. 

Wykorzystywana w budowie tuneli technologia TBM polega na jednoczesnym drążeniu tunelu oraz jego budowie. Tarcza „mechanicznego kreta” obraca się 3 razy na minutę i rozdrabnia grunt, który jest na bieżąco wydobywany na powierzchnię. Wraz z przesuwaniem się tarczy powstaje przestrzeń, w której układane są kolejne pierścienie z tubingów. W ciągu doby maszyna może ułożyć około 10-15 m obudowy tunelu. Konstrukcja TBM zapobiega osiadaniu terenu i drganiom, minimalizuje kolizje z infrastrukturą miejską.

Budowa tunelu średnicowego to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Inwestycja zapewni szybsze połączenie przez centrum miasta, a także przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Dzięki budowie tunelu, dworzec Łódź Fabryczna z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne.

Największe elementy dużej tarczy:

  • Główny napęd – 180 ton
  • Najcięższy segment osłony – 153 ton
  • Tarcza koła tnącego – 91,5 tony
  • Erektor krzyżowy – 64,5 tony
  • Przenośnik belkowy – 42,5 tony
  • Podajnik – 41,5 tony
Łódź. Tarcza TBM montowana w komorze startowej
Tunel pełen innowacji