Produkcja elementów tunelu

W Mszczonowie powstają tubingi – żelbetowe elementy, które służą do budowania tunelu kolejowego w Łodzi

2 października 2020

Zobacz jak produkowane są elementy tunelu.

Komory startowe i reaktywacja maszyn do drążenia kolejowych tuneli w Łodzi
Konferencja prasowa wrzesień 2020 r.