Rozładunek elementów dużej tarczy TBM na placu budowy na ul. Odolanowskiej