TBM FAUSTYNA – pierścień za pierścieniem w stronę Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieniec

30 września 2021

Do budowy kolejowych tuneli pod Łodzią – zastosowano nowoczesną technologię TBM. FAUSTYNA – mała tarcza TBM rozpoczęła budowę czterech jednotorowych tuneli do Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieniec z komory przy ul. Długosza. Maszyna wydrąży łącznie 4,5 km tuneli.

TBM drąży najdłuższe podziemne połączenie kolejowe w Polsce
DOFE2021 – Wizyta mieszkańców na budowie kolejowego tunelu