Maszyny do drążenia tunelu w Łodzi

Trwają przygotowania do rozpoczęcia drążenia łódzkiego tunelu średnicowego

31 marca 2020

W Łodzi trwają prace związane z budową nowego tunelu kolejowego, który połączy stacje Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska/Żabieniec. Pierwsze elementy większej maszyny TBM (13,04 m średnicy) dotarły na plac przy ulicy Długosza, gdzie składowane są też elementy drugiej, mniejszej maszyny (8,76 m średnicy). W poniedziałek, 23 marca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały pozwolenie budowlane, które pozwoli na dalsze prowadzenie prac w tym miejscu. 

PRACE W DWÓCH MIEJSCACH

Dzięki przyznanemu 23 marca pozwoleniu na budowę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuują pracę związane z przygotowaniem do drążenia tunelu kolejowego w Łodzi. Na placu przy ul. Długosza powstanie komora startowa dla mniejszej maszyny TBM (Tunel Boring Machine). Obecnie trwa utwardzanie terenu pod dostawę sprzętu i dalsze prace przygotowawcze i zabezpieczające. 

Komora startowa to miejsce, w którym TBM rozpocznie swoją pracę. Po zmontowaniu maszyna zostanie wpuszczona do komory, skąd ruszy w kierunku ulicy Stolarskiej z prędkością około 15 metrów na dzień. 

Prace prowadzone są także na placu pomiędzy ulicą Odolanowską a Stolarską. Powstanie tam komora startowa, z której większa maszyna TBM ruszy z prędkością około 10 metrów na dzień w kierunku ulicy Drewnowskiej, a docelowo dotrze do Łodzi Fabrycznej. Obecny etap prac skupia się na przygotowaniu węzła betoniarskiego i kontynuacji robót zabezpieczających. Składowane są tam także kontenery i silosy. 

NAJWIĘKSZE TBM W TRANSPORCIE

Maszyna TBM, której elementy są sukcesywnie sprowadzane do Polski, to największe tego typu urządzenie, jakie kiedykolwiek pracowało w kraju. Maszyna ma 13,04 m średnicy, waży ponad 1560 ton i ma około 110 metrów długości. Mniejsze elementy dotarły na plac przy ulicy Długosza ciężarówkami, większe natomiast będą transportowane z niemieckiej fabryki Herrenknecht drogą wodną przez Ren do Morza Północnego i dalej Bałtykiem do portu w Gdańsku, skąd pojadą specjalnym transportem do Łodzi. Najcięższym przewożonym elementem będzie napęd główny maszyny o wadze około 180 ton. 

SZYBKOŚĆ I WYGODA

Powstający tunel będzie dużym usprawni ruch kolejowy nie tylko w aglomeracji łódzkiej, ale także pozwoli na poprawę połączeń regionalnych i ponadregionalnych. 

Projekt pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi 1 764,3 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 1 219,3 mln zł. 

Druga największa maszyna TBM w drodze do Łodzi – będą lepsze podróże koleją
Pierwsze części dużej maszyny TBM do drążenia tuneli w Łodzi