Spacer po kolejowym tunelu w Łodzi

Dziękujmy za ogromne zainteresowanie spacerem po kolejowym tunelu w Łodzi!
Lista uczestników jest zamknięta. Liczyła się kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostały zakwalifikowane, otrzymały potwierdzenie mailowe.

Sprawdź, jak wygląda trasa spaceru: