Prace na ul. Stolarskiej

Aktualności z placu budowy październik 2020 r.

21 października 2020

Zobacz jak postępują prace nad budową komór startowych dla TBM – kolejny etap prac w rejonie ul. Stolarskiej/Odolanowskiej oraz ul. Długosza (październik 2020).

ul. Stolarska/Odolanowska 

ul. Długosza

Tajemnicze komory startowe dla zaawansowanych
Komory startowe i reaktywacja maszyn do drążenia kolejowych tuneli w Łodzi