Budowa tunelu w Łodzi - ul. Stolarska

Tajemnicze komory startowe dla zaawansowanych

23 października 2020

Tunel dla sprawnych połączeń kolejowych Łodzi Fabrycznej z Łodzią Kaliską i Łodzią Żabieniec wymaga stosowania nowoczesnych technik i technologii. Będą stosowane specjalne tarcze TBM. Teraz kilka informacji dla zaawansowanych. 

Komory startowe obu maszyn TBM są budowane w technologii ścian szczelinowych z wykorzystaniem systemu ciągłego złącza wodoszczelnego CWS. Technologia połączenia sekcji ścian CWS (continuous water-stop) jest wykorzystywana w Polsce od około roku 2000.Technologia ścian szczelinowych pozwala na realizację robót poprzez zabezpieczenie stateczność pionowych skarp wykopu, sąsiadującej infrastruktury oraz uniemożliwia dopływ wody gruntowej do wykopu (przy założeniu posadowienia, zakończenia ich w gruntach spoistych). 

W przypadku budowy komór startowych taką technologię wybrano ze względu na wysoki poziom wód gruntowych oraz brak konieczności wykonywania dodatkowych rozparć w trakcie głębienia wykopu. 

Na placu między ulicami Odolanowską, Stolarką i Kasprzaka jest budowana komora startowa dużego TBM z dwoma szybami: zachodnim i wschodnim oraz łącznik wraz baretami kotwiącymi płytę fundamentową. Grubość ścian szybów wynosi 80 cm, a ich głębokość 35 m poniżej poziomu gruntu. Ściany łącznika o szerokości 150 cm będą na głębokościach od 10 do 35 m. Do wykonania wszystkich ścian szczelinowych zostanie zużytych 21 tys. m3 betonu.

Kolejnym zadaniem w procesie budowy komory startowej jest wzmocnienie terenu w celu zagwarantowania stabilności czoła tarczy oraz uszczelnienie w technologii jet-grouting.

Na placu budowy jest już gotowy wschodni szyb startowy, w którym w tym roku będzie montowana tarcza TBM.

Jet-grouting, czyli iniekcja strumieniowa, to metoda wzmacniania gruntu, polegająca na mieszaniu gruntu z zaczynem, wtłaczanym strumieniowo pod wysokim ciśnieniem (>30 MPa). Zastosowanie tej technologii umożliwia wzmacnianie wszelkich rodzajów gruntu, także silnie nawodnionych. Co ważne, zastosowanie tej technologii nie wywołuje drgań podłoża, dzięki temu realizacja może być przeprowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy.

Przygotowania komory startowej dla dużej i małej maszyny drążącej TBM
Aktualności z placu budowy październik 2020 r.