Citylighty w Łodzi

23 kwietnia 2019

W kwietniu na ponad 100 wiatach przystanków komunikacji miejskiej zawisły plakaty informujące o nowej inwestycji w Łodzi. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A rozpoczynają budowę tunelu kolejowego łączącego stacje Łódź Fabryczna z Łodzią Kaliską i Łodzią Żabieniec. Inwestycja przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych. Mieszkańcy aglomeracji i województwa zyskają lepsze możliwości codziennych dojazdów koleją do pracy i szkoły. Dwa nowe przystanki: Łódź Śródmieście i Łódź Polesie zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co podniesie atrakcyjność turystyczną i biznesową Łodzi.

Tunel otworzy stację Łódź Fabryczna, która stanie się stacją przelotową. Przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec).  Po zakończeniu inwestycji będzie możliwe uruchomienie np. połączenia Poznań – Kraków, Szczecin – Lublin, bez przejazdu przez Warszawę, a z przejazdem przez centrum Łodzi. Pozwoli to na krótsze podróże i lepsze wykorzystanie istniejących linii kolejowych.

Budowa tunelu – miliony ton ziemi do wydobycia
Tunel kolejowy w Łodzi ułatwi kolejowe podróże w Polsce