Tunel kolejowy w Łodzi ułatwi kolejowe podróże w Polsce

1 marca 2019

Budowa podziemnej linii kolejowej Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wkracza w kolejny etap. Wykonawca zamówił specjalistyczne maszyny do drążenia tuneli pod miastem. Inwestycja za ponad 1,7 mld zł, współfinansowana z POIiŚ otworzy nowe możliwości dla przewozów kolejowych w Polsce. Dwa nowe przystanki ułatwią komunikacje w mieście i aglomeracji.

Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów

– To inwestycja kluczowa nie tylko dla Łodzi, nie tylko dla regionu. To inwestycja, która trwale zmieni kolejowa mapę Polski, umożliwiając znacznie bardziej racjonalne i szybsze podróżowanie. To wielkie udogodnienie dla mieszkańców Łodzi i okolic, ale też wielka szansa, aby tu, w sercu Polski, powstało chętnie i często odwiedzane centrum kulturalno-turystyczne. Wierze, że Lodź dobrze tę szansę wykorzysta – powiedział Piotr Gliński,
wiceprezes Rady Ministrów.

Inwestycja w samym sercu Łodzi to kolejny krok na drodze do budowy bezpiecznej, komfortowej i punktualnej kolei. Dzięki takim projektom łączymy regiony naszego kraju i podnosimy standard życia mieszkańcówpowiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Inwestycja w infrastrukturę to jeden z kluczowych obszarów wpływających na rozwój Łodzi, jak i całego regionu. Budowa podziemnej linii kolejowej Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec nie tylko zwiększy komfort i bezpieczeństwo podróży pasażerów, ale również przyczyni się do przyciągnięcia turystów z całej Polski i Europy, co da impuls rozwojowy dla miasta. Dodatkowo, transport szynowy jest transportem przyjaznym środowisku, co wpisuje się w politykę Unii Europejskiej – powiedziała Joanna Kopcińska, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Tunel kolejowy, który będzie przebiegał pod Łodzią to inwestycja o wymiarze przełomowym. Usuwając z kolejowej mapy Polski zaszłości komunikacyjne sprawi, iż mieszkańcom województwa łódzkiego i Polakom, będzie łatwiej, szybciej i dogodniej podróżować koleją. Budowa podziemnego tunelu kolejowego umożliwi pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnej stacji Łódź Fabryczna oraz otworzy perspektywę dla dalszej rozbudowy sieci transportowej naszego kraju – powiedział Karol Młynarczyk, wicewojewoda łódzki.

– Budowa tunelu średnicowego to zapowiadana przez nas kontynuacja prac rozpoczętych budową Łodzi Fabrycznej. Na projekcie wykorzystane będą nowoczesne i bezpieczne techniki i technologie, by stworzyć jeszcze sprawniejszy system transportu kolejowego w Polsce – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Budowa tunelu średnicowego przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych. Mieszkańcy aglomeracji i województwa zyskają lepsze możliwości codziennych dojazdów koleją do pracy i szkoły. Nowe przystanki zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co podniesie atrakcyjność turystyczną i biznesową Łodzi.

TBM, czyli ogromne krety

Wykonawca inwestycji, konsorcjum firm Energopol Szczecin S.A. oraz PBDiM Mińsk Maz. Sp. z o.o. podpisał umowę z firmą Herrenknecht AG na dostawę dwóch tarcz TBM (TBM z ang. tunnel boring machine, maszyna drążąca tunel) do drążenia łódzkich tuneli. Urządzenia są specjalnie produkowane dla inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pierwsza z maszyn ma być gotowa do pracy jeszcze w tym roku.

Dwutorowy tunel od komory startowej pomiędzy ulicami Odolanowską i Stolarską, przez podziemne przystanki Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, do stacji Łódź Fabryczna (odcinek ok. 3 km), będzie wykonywany przy użyciu tarczy o średnicy 13,04 m. To największa maszyna jaka pracowała do tej pory w Polsce (drążąca tunele pod Martwą Wisłą w Gdańsku miała 12,6 m). Taką samą metodą wykonane zostaną jednotorowe tunele w kierunku Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieńca (4 tunele o łącznej długości 4,5 km). Do ich wydrążenia posłuży druga maszyna TBM o średnicy tarczy 8,76 m. Początek tunelu, przy stacji Łódź Fabryczna, znajdzie się na głębokości ok. 14 m. W najniższym punkcie nowa linia kolejowa osiągnie głębokość 24 m (w okolicach ul. Ogrodowej).

Umiejscowiona na przodzie maszyny tarcza obraca się 3 razy na minutę – rozdrabnia grunt, który jest na bieżąco wydobywany na powierzchnię. Wydrążona przestrzeń jest gotowa do dalszych prac budowlanych. TBM może wydrążyć dziennie ok. 10 m tunelu.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia m.in. pomiarów drgań i stanu technicznego obiektów w sąsiedztwie prowadzonych prac. Będzie prowadzony monitoring oddziaływania inwestycji na zabudowę miejską.

Pierwsze prace w połowie roku

Zgodnie z planem postępują prace projektowe przy budowie tunelu w Łodzi. Opracowywane są projekty budowlane. Pod koniec 2018 roku do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego złożono pierwsze wnioski o pozwolenie na budowę dla: nowej kładki dla pieszych nad torami przy ul. Srebrzyńskiej i Al. Włókniarzy oraz komory startowej dla maszyny TBM, a także trzy wnioski o ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla odcinków: pomiędzy ulicami Odolanowską i Stolarską, w rejonie ulic Towarowej, Długosza i al. Włókniarzy oraz pomiędzy ul. Kasprzaka i al. Włókniarzy.

Wykonawca szykuje się do prac budowlanych, które rozpocznie w połowie 2019 r. Gromadzony jest już materiał, m.in. podkłady i szyny. Trwa kompleksowa inwentaryzacja terenu przyszłej inwestycji.

Tunel otworzy nowe możliwości komunikacji kolejowej w Polsce

Budowa tunelu średnicowego to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna oraz nowe możliwości dla kolei w Polsce i łódzkiego węzła kolejowego. Przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). W tunelu powstaną dwa przystanki osobowe, które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły. Tunel umożliwi uruchomienie np. połączenia Poznań – Kraków, Szczecin – Lublin, bez przejazdu przez Warszawę, a z przejazdem przez centrum Łodzi.

Projekt pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi 1 764 333 383,70 zł,
z czego dofinansowanie unijne  to 1 434 417 385,13 zł.

PLK podpisały w grudniu 2017 r. umowę z konsorcjum: Energopol Szczecin oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego na projekt i budowę tunelu średnicowego w Łodzi. Zgodnie z harmonogramem projekt budowlany przedstawiający szczegółowy opis inwestycji powinien uzyskać ostateczne pozwolenie na realizację w II kwartale 2019 roku. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest pod koniec 2021 r.

Citylighty w Łodzi
Planowe przygotowania do budowy tunelu w Łodzi