Katarzyna, duża maszyna TBM wydrążyła prawie 300 m dwutorowego tunelu od ul. Odolanowskiej w stronę przystanku Łódź Polesie

28 grudnia 2021

Katarzyna, duża maszyna TBM ring za ringiem przesuwa się w stronę budowanego przystanku Łódź Polesie.  Szybkość drążenia tuneli jest uzależniona przede wszystkim od budowy geologicznej obszaru, przez który przechodzi TBM. Liczba obrotów tarczy i szybkość penetracji muszą być  dostosowane do warunków, w jakich pracuje maszyna. Średnia prędkość dla dużej maszyny wynosi około sześciu ringów na dobę tj. 9,6 m.

Każdy ring zbudowany jest z 8 betonowych elementów, tzw. tubingów. Gotowe tubingi trafiają na plac budowy z fabryki w Mszczonowie. Do komory startowej maszyny są dostarczane za pomocą dźwigu, który opuszcza je bezpośrednio na pojazdy MSV (Multi Service Vehicle) dostarczające segmenty do wnętrza bramownic TBM. Stąd za pomocą specjalnych suwnic tubingi podawane są na podajnik, który przesuwa je bezpośrednio do miejsca ich ostatecznego zabudowania. Ostatnim etapem jest złożenie tubingów w ring. Ringi są szczelnie połączone między sobą. Pomiędzy zewnętrzną powierzchnią ściany tunelu a gruntem wstrzykiwana jest zaprawa iniekcyjna, która zapobiega ryzyku wystąpienia osiadania podłoża.

Tunel, który łączy Polskę

Dwutorowy tunel, powstaje od komory startowej pomiędzy ulicami Odolanowską i Stolarską, przez podziemne przystanki Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, do stacji Łódź Fabryczna (ok. 3 km). Równocześnie budowane są 4 jednotorowe tunele między ulicami Długosza, Stolarską, Skarpową i Żniwną. 

Inwestycja przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Tunel otworzy stację Łódź Fabryczna, która ze stacji końcowej stanie się przelotową. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec).

Łódź Fabryczna zaświeciła w sylwestra
Łódź po kolei odcinek 8.