Maszyna TBM Faustyna wykonała pierwszy jednotorowy tunel kolejowy na podziemnej trasie Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec

17 lutego 2022

Powstają nowe możliwości połączeń dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych. Trzy przystanki zwiększą dostępność kolei. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o wartości ponad 1,5 mld zł netto jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja związana z budową tuneli kolejowych między stacjami Łódź Fabryczna – Kaliska/Żabieniec, to kontynuacja budowy Łodzi Fabrycznej, która ze stacji końcowej stanie się przelotowa. Przez ścisłe centrum Łodzi pojadą pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód i północ – południe. Sprawniejsze będą podróże koleją na sieci kolejowej. Wzrośnie rola i atrakcyjność kolei.

Maszyna TBM Faustyna wydrążyła pierwszy z 4 jednotorowych tuneli. To odcinek, który łączy dwutorowy tunel główny w kierunku Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Tunel, od ul. Długosza pod Al. Włókniarzy do ul. Stolarskiej, ma długość 940 m i średnicę 8,5 m. Trasa połączy m.in. przystanek Łódź Koziny ze stacją Łódź Kaliska.

Maszyna drążąca tunel montowała jednocześnie obudowę. Wykorzystano 4284 tubingi – półkoliste elementy, które tworzą pierścienie tunelu. Usunięto ponad 220 000 m3 gruntu.

W kolejnym etapie TBM Faustyna zostanie obrócona o 180 stopni. Na przełomie marca i kwietnia planowane jest rozpoczęcie drążenia drugiego tunelu w kierunku stacji Łódź Żabieniec.

Większa maszyna TBM, Katarzyna, drąży 2,7 km, dwutorowy tunel o średnicy ponad 13 metrów od ulicy Odolanowskiej do stacji Łódź Fabryczna. TBM wykonał ponad 460 m podziemnego połączenia. Tarcza zbliża się do skrzyżowania Drewnowska/Karskiego.

Trzy przystanki zwiększa dostępność do kolei w Łodzi

Trzy przystanki będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią podróże w mieście i aglomeracji. Na przystanku Łódź Śródmieście (w rejonie skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Zachodnią i al. Kościuszki) wzmocniono konstrukcję budynków. Wykonawca zakończył prace przygotowawcze – demontaż torowiska tramwajowego oraz sieci. Zgodnie z wymogami pracują archeolodzy. Rozpoczęto budowę ścian szczelinowych między ulicami: Zachodnią i Wólczańską. Przekładane są podziemne instalacje. W ustaleniu z miastem wprowadzono tymczasową organizację ruchu.

Przystanek Łódź Polesie budowany przy zbiegu ulic Ogrodowej i Karskiego, na odcinku dwutorowego tunelu, od komory rozgałęźnej przy ul. Drewnowskiej/Stolarskiej do Dworca Fabrycznego. Na poziomie ok. 24 m poniżej ulicy będą perony. Dostęp zapewnią windy i schody ruchome. Ściany szczelinowe tworzą już zewnętrzny korpus przystanku. Jest górny strop obiektu oraz strop oddzielający poziom -1 od poziomu -2. Wykonawca wydobywa gruntu.

Na przystanku Łódź Koziny (u zbiegu al. Włókniarzy i ul. Drewnowskiej) budowane są ściany szczelinowe zewnętrznej konstrukcji. Rozpoczęła się budowa płyty stropowej. Następnie powstaną kolejne elementy przystanku tzw. płyta pośrednia i denna.

Bezpieczeństwo priorytetem

Postęp drążenia zależy od warunków geotechnicznych. Maszyny przechodzą przez zróżnicowany teren: zawodnione grunty, twarde i duże głazy, piaski. TBM mają bieżący serwis np. na głowicy TBM wymianę narzędzi skrawających oraz dysków tnących. Dokładny przebiegu tunelu utrzymują urządzenia monitorujące i kontrolujące. Pracę maszyn nadzoruje personel w kabinie, wewnątrz TBM-u. Specjalna konstrukcja maszyn zapobiega osiadaniu terenu, osuwaniu się ziemi i drganiom. Ograniczona jest ingerencja i kolizje z miejską infrastrukturą (sieci energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodne itp.). Wykonawca na bieżąco monitoruje teren i dokonuje pomiarów drgań.

Tunel łączy Polskę

Tunel średnicowy to projekt POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Projekt jest niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w niełatwym terenie.

Zobacz galerię zdjęć.

TBM Faustyna wydrążyła pierwszy tunel pod Łodzią
Łódź Fabryczna zaświeciła w sylwestra