montaz tarczy TBM Lodz

Montaż tarczy dużego TBM

17 grudnia 2020

Najważniejszy element maszyny tj. głowica skrawająca o wadze ok. 270 ton jest już w szybie komory startowej TBM.  Ten element przez kilka tygodni był precyzyjnie – z dokładnością do 0,1 mm – składany i spawany na powierzchni.

Film z audiodeskrypcją

Umieszczenie małego TBM w komorze przy ul. Długosza
Budowa kolejnych komór dla małego TBM na ul. Skarpowej