Umieszczenie małego TBM w komorze przy ul. Długosza

Umieszczenie małego TBM w komorze przy ul. Długosza

22 grudnia 2020

Aktualności z placu budowy grudzień 2020
Montaż tarczy dużego TBM