Planowe przygotowania do budowy tunelu w Łodzi

4 grudnia 2018

Pod centrum Łodzi wybudowany będzie jeden dwutorowy tunel. Na podstawie ostatecznej koncepcji powstaje projekt budowlany. Będą przystanki ułatwiające komunikację w mieście. Inwestycja otworzy nowe możliwości dla przewozów w Polsce dzięki połączeniu Łodzi Fabrycznej ze stacją Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec.

Budowa tunelu średnicowego przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych, obejmujących region środkowej Polski. Przystanki zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co przełoży się na podniesienie atrakcyjności turystycznej i biznesowej Łodzi oraz ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły.

Zgodnie z założonym harmonogramem, postępują prace projektowe przy budowie tunelu w Łodzi w ramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”. Jest ostateczna koncepcja zgodna z zamówieniem i powstaje projekt budowlany. Pozostały uzgodnienia, które uzyskuje się na etapie projektu budowlanego. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem projekt budowlany, przedstawiający szczegółowy opis inwestycji powinien uzyskać ostateczne pozwolenie na realizację w II kwartale 2019 roku. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest pod koniec 2021 r.

W październiku br. został złożony do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o pierwsze pozwolenie na budowę dla nowej kładki dla pieszych nad torami linii kolejowej nr 15 przy ul. Srebrzyńskiej i Al. Włókniarzy w Łodzi. W grudniu będzie złożony wniosek o pozwolenie na budowę komory startowej dla maszyny TBM.

Wykonawca szykuje się do prac budowlanych, które rozpocznie w 2019 r. Gromadzony jest już materiał, m.in. podkłady i szyny. Przygotowywane są wnioski o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej oraz inwentaryzacja zieleni wraz z operatami dendrologicznymi, inwentaryzacja obiektów budowlanych na obszarze oddziaływania inwestycji i kolejny etap prac geologicznych.

Tunel drążony i odkrywany

Sposób zaprojektowania i wykonania tunelu określony został na etapie przetargu, wg analiz przeprowadzonych na etapie studium wykonalności. Pod centrum Łodzi powstanie jeden dwutorowy tunel o długości ponad 3 km. Obiekt, zgodnie z projektem, zapewni bezpieczeństwo istniejących budynków. W obszarze robót prowadzony będzie monitoring oddziaływania inwestycji na zabudowę miejską. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia m.in. pomiarów drgań i stanu technicznego obiektów w sąsiedztwie prowadzonych prac.

Projekt obejmuję budowę tuneli o łącznej długości około 13,3 km, w tym 1 tunel dwutorowy o długości około 3 km, oraz 4 tunele jednotorowe o łącznej długości około 4,5 km. Część tunelu wydrążona zostanie tarczą TBM (około 3 km), a przy pozostałych użyte zostaną metody odkrywkowe  i górnicze.

Pomiędzy stacją Łódź Fabryczna a posterunkiem odgałęźnym Łódź Włókniarzy zostaną wybudowane  dwa nowe przystanki osobowe – przy skrzyżowaniu ulic Zielonej, Zachodniej i alei Tadeusza Kościuszki oraz przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowej, Drewnowskiej i Karskiego.

Początek tunelu, przy stacji Łódź Fabryczna, znajdzie się na głębokości ok. 14 m. W najniższym punkcie tunel osiągnie głębokość 22 m (w okolicach planowanego przystanku ul.  Ogrodowej). Końce tunelu w kierunku stacji Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec będą na głębokości około 7 m.

Prace realizuje konsorcjum firm Energopol Szczecin S.A. oraz PBDiM Mińsk Maz. Sp. z o.o. Projekt Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu – około 1,7 mld zł brutto.

Kwota dofinansowania z UE – 1,43 mld zł brutto.

Tunel otworzy nowe możliwości komunikacji

Budowa tunelu średnicowego to nowe możliwości Łódzkiego Węzła Kolejowego. Przyczyni się on do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Dzięki temu skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew – Łódź Fabryczna – Łódź Żabieniec). W tunelu powstaną dwa przystanki osobowe, które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co przełoży się na podniesienie atrakcyjności turystycznej i biznesowej Łodzi oraz ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły. Oddanie do użytku tunelu umożliwi uruchomienie np. połączenia Poznań – Kraków, Szczecin – Lublin, bez przejazdu przez Warszawę, a z przejazdem przez centrum Łodzi.

Tunel kolejowy w Łodzi ułatwi kolejowe podróże w Polsce
Obejrzyj wizualizację i dowiedz się, jak będzie wyglądała tunel, który połączy Polskę