Postępuje budowa łódzkich tuneli kolejowych

28 lutego 2023

Faustyna przeszła już przez przystanek Koziny i wkrótce ruszy dalej, pod aleją Włókniarzy, w stronę Łodzi Żabieniec. Budowane są dwa pozostałe przystanki – Łódź Śródmieście i Łódź Polesie oraz tunele wylotowe w kierunku Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieniec.

Budowa tunelu średnicowego jest  kontynuacją budowy stacji Łódź Fabryczna, która ze stacji końcowej stanie się przelotową. Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec).

Kierunek Kaliska

Kierunek Żabieniec

Koziny

Śródmieście

Zobacz kolejowy tunel w Łodzi!
Punkt informacyjny tunelu kolejowego dla mieszkańców Łodzi już działa