Punkt informacyjny tunelu kolejowego dla mieszkańców Łodzi już działa

17 lutego 2023

Na stacji Łódź Fabryczna od 6 lutego br. działa punkt informacyjny dotyczący budowy podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Punkt jest otwarty codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-18.00.

Mieszkańcy mogą się tutaj dowiedzieć, jak drążenie tunelu wpłynie na ich otoczenie i na budynki, w których mieszkają oraz otrzymać ulotkę z informacjami o postępie prac i mapką, na której można sprawdzić, czy dany adres znajduje się na trasie.

Dwutorowy tunel będzie przechodził pod kamienicami zlokalizowanymi w ścisłym centrum miasta. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców, jak i ich mienia. W tym celu podejmowanych jest szereg działań i czynności ukierunkowanych na bezpieczną realizację robót budowlanych.  

Wykonawca opracował szereg dokumentów z  oceną stanu technicznego budynków na trasie przebiegu tunelu. Dodatkowo na obiektach zamontowane są lub będą – przed rozpoczęciem drążenia – dodatkowe czujniki pomiarowe informujące o ich stanie w momencie przechodzenia maszyny. Mieszkańcy z wyprzedzeniem będą informowani o harmonogramie robót.

Postępuje budowa łódzkich tuneli kolejowych
Pod Łodzią Faustyna i Katarzyna przygotowują nowe kolejowe połączenia