Postępuje budowa podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Żabieniec/Łódź Kaliska

30 grudnia 2022

Inwestycja wchodzi w najtrudniejszy etap tj. drążenie dużą tarczą TBM Katarzyna pod budynkami w centrum miasta o awaryjnym i złym stanie technicznym. Wykonawca kontynuuje rozmowy z właścicielami i mieszkańcami kamienic oraz miastem na temat rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony – przede wszystkim zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców oraz kontynuację inwestycji.

Wykonawca, firma PBDiM Mińsk Mazowiecki, skłania się ku wzmacnianiu obiektów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu lokatorów niektórych budynków znajdujących się na trasie drążenia tunelu, zaplanowano czasowe relokacje. Informacje trafią do mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Mielczarskiego 25 otrzymali od Urzędu Miasta Łodzi propozycje zmiany miejsca zamieszkania w związku z zakładaną przez Miasto rozbiórką. Niektórzy mieszkańcy zdecydowali się na przeprowadzkę. Postępowanie wobec tej nieruchomości zależy od władz miasta, które jest właścicielem.

Obecnie Katarzyna przechodzi przez przystanek Łódź Polesie. W kolejnym etapie tarcza będzie drążyła tunel dwutorowy pod centrum miasta w kierunku stacji Łódź Fabryczna. Mniejsza maszyna TBM, Faustyna drąży drugi jednotorowy tunel na odcinku od komory przy ul. Odolanowskiej do przystanku Łódź Koziny. Równolegle prowadzone są prace na budowie podziemnych przystanków Łódź Śródmieście, Łódź Polesie, Łódź Koziny.

Bezpieczeństwo jest priorytetem przy prowadzeniu inwestycji. Jest to projekt niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w trudnym terenie. 

Przy budowie tunelu średnicowego w Łodzi wykonawca stosuje sprawdzone zabezpieczenia i rozwiązania dla ochrony mieszkańców i środowiska. TBM minimalizuje ryzyka związane z pracami prowadzonymi w sąsiedztwie gęstej zabudowy miejskiej. Specjalna technologia ogranicza osiadanie terenu i budynków, osuwanie ziemi i powstawanie drgań.

Postęp drążenia zależy od warunków geotechnicznych. Maszyny przechodzą przez zróżnicowany teren: zawodnione grunty, twarde i duże głazy, piaski. TBM mają bieżący serwis np. na głowicy TBM wymianę narzędzi skrawających oraz dysków tnących. Dokładny przebieg tunelu utrzymują urządzenia monitorujące i kontrolujące. Pracę maszyn nadzoruje personel w kabinie, wewnątrz TBM-u i zespół na powierzchni. Specjalna konstrukcja maszyn zapobiega osiadaniu terenu, osuwaniu się ziemi i drganiom. Ograniczona jest ingerencja i kolizje z miejską infrastrukturą (sieci energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodne itp.). Wykonawca na bieżąco monitoruje teren i dokonuje pomiarów drgań. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożyły wniosek o fazowanie projektu, czyli podział inwestycji na etapy i finansowanie prac realizowanych po 2023 roku ze środków budżetu UE na lata 2021-2027.

Pod Łodzią Faustyna i Katarzyna przygotowują nowe kolejowe połączenia
Faustyna wkrótce dotrze do Kozin