TBM Faustyną drąży tunel w kierunku Żabieńca

6 lipca 2023

Podczas drążenia tunelu kolejowego z przystanku Łódź Koziny w kierunku stacji Łódź Żabieniec na torowisko tramwajowe na al. Włókniarzy w Łodzi wydostała się z maszyny TBM Faustyna tzw. piana technologiczna. Pracownicy wykonawcy pod nadzorem służb miejskich zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Badane są okoliczności wycieku. Pianka, która służy do uplastycznienia gruntu i zmniejszenia tarcia między tarczą TBM a gruntem, nie zagraża ludziom ani środowisku. Ze względów bezpieczeństwa wstrzymany został ruch tramwajowy. Zdarzenie nie ma wpływu na ruch drogowy, który cały czas odbywa się po al. Włókniarzy. Inspektorzy z MPK Łódź wspólnie z wykonawcą budowy tunelu monitorują stan torowiska. Przywrócenie ruchu tramwajów nastąpi po ułożeniu przez TBM elementów (ringów) obudowy tunelu w obszarze wycieku – na długości ok. 10 metrów. W celu minimalizacji utrudnień w komunikacji na al. Włókniarzy, wykonawca dąży do jak najszybszego wykonania tych prac. Wykonawca zakłada, że układanie ringów potrwa do jutrzejszego popołudnia.

TBM Faustyna kontynuuje drążenie tunelu. Prace pod al. Włókniarzy zakończą się zgodnie z planem do 12 lipca br. Maszyna TBM Faustyna pokonała już ponad połowę odcinka pod drogą – wydrążyła tunel pod wschodnią jezdnią, obecnie znajduje się pod zachodnią jezdnią Al. Włókniarzy.

Projekt jest niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w niełatwym terenie. Postęp drążenia zależy od warunków geotechnicznych. Maszyny przechodzą przez zróżnicowany teren: zawodnione grunty, twarde i duże głazy, piaski.

Budowa podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec jest realizowana
Postęp prac na budowie tunelu kolejowego. Zmiany w organizacji ruchu w centrum Łodzi