Budowa podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec jest realizowana

13 lipca 2023

Zobacz postęp robót budowlanych na przystankach Śródmieście, Polesie i Koziny oraz budowę komór  tunelu w kierunkach stacji Kaliska i Żabieniec.

Faustyna wydrążyła kolejne metry tunelu w kierunku Żabieńca
TBM Faustyną drąży tunel w kierunku Żabieńca