Co słychać na placu budowy?

31 lipca 2023

Kontynuujemy roboty przy budowie łódzkiego tunelu średnicowego. W rejonie ul. Mielczarskiego prowadzone są prace związane ze wzmacnianiem gruntu pod kamienicami. Zabezpieczenie nieruchomości jest wykonywane poprzez tzw. iniekcje kompensacyjne, które polegają na wtłoczeniu w podłoże spoiwa cementowego w celu wypełnienia pustek, wzmocnienia i stabilizacji podłoża oraz zminimalizowania wpływu drążenia TBM na budynki. 

Po wzmocnieniu gruntu na pierwszym odcinku w rejonie ul. Mielczarskiego, około 15 sierpnia br. planowane jest wznowienie pracy dużej tarczy TBM. W pierwszym etapie maszyna wydrąży ponad 106 metrów tunelu pod pierwszymi kamienicami. Zdobyte w ten sposób doświadczenie pozwoli na wypracowanie najlepszych rozwiązań technologicznych dla kontynuowania drążenia tunelu przez TBM Katarzynę  w kierunku przystanku Łódź Śródmieście i dalej stacji Łódź Fabryczna. 

Optymalizacja środków i nakładów wpłynie na efektywną kontynuację inwestycji. Uzgodniony jest harmonogram informowania mieszkańców o relokacjach z miejsca zamieszkania w czasie przechodzenia TBM pod nieruchomościami. Pierwsze informacje o obszarze oddziaływania inwestycji trafiły do zainteresowanych już w grudniu 2022 r. Każdy zarządca nieruchomości otrzymał informację o planowanej relokacji, która będzie prowadzona wraz z postępem drążenia. Mieszkańcy będą informowani o przejściu TBM pod ich nieruchomościami z wyprzedzeniem ok. 2 miesięcy. Konkretne daty zostaną przekazane zainteresowanym na ok. 10 dni przed planowaną relokacją do hotelu.

Projekt POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” to kontynuacja budowy stacji Łódź Fabryczna, która z  końcowej stanie się przelotową. Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Projekt jest niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w niełatwym terenie. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

TBM Katarzyna drąży tunel kolejowy pod Łodzią
Faustyna wydrążyła kolejne metry tunelu w kierunku Żabieńca