TBM Katarzyna drąży tunel kolejowy pod Łodzią

17 sierpnia 2023

Po wykonaniu wzmocnień terenu w rejonie ul. Mielczarskiego duża maszyna TBM kontynuuje drążenie tunelu kolejowego w Łodzi. Wykonawca inwestycji uzgadnia z miastem warunki dla dalszej realizacji robót, w tym lokalizacje tzw. szachtów. Podziemne połączenie Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Żabieniec zapewni podróże ze stolicy województwa we wszystkich kierunkach. Sprawniejsza będzie komunikacja w aglomeracji. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 1,8 mld zł netto jest współfinansowana z POIiŚ.

Duża tarcza TBM ruszyła z przystanku Łódź Polesie. Po przebiciu betonowej ściany podziemnego przystanku, Katarzyna zatrzyma się, aby wymienić narzędzia głowicy skrawającej na elementy przystosowane do pracy w gruncie. Następnie TBM rozpocznie drążenie pod pierwszymi budynkami na ul. Mielczarskiego, pod którymi wcześniej wykonano wzmocnienia terenu.

Wzmocnienie gruntu pod budynkami wymagało wybudowania dwóch szachtów na przystanku Polesie i przy ul. Mielczarskiego. Każdy szacht to odrębna budowla o rozmiarze walca głębokości ok. 7-9 m i średnicy 13 m. Przygotowanie każdego obiektu wymaga wcześniejszego usunięcia kolizji podziemnych oraz uzgodnień z miastem i właścicielami prywatnych nieruchomości. 

Łącznie na trasie tunelu między przystankiem Łódź Polesie a Dworcem Fabrycznym niezbędna jest budowa kilkunastu szachtów. Obecnie wykonawca, PBDiM ustala warunki dla ich budowy.

Kontynuacja drążenia tunelu 

Po wybudowaniu ponad 100-metrowego odcinka duża tarcza TBM zatrzyma się w przygotowanej wcześniej podziemnej komorze serwisowo-postojowej w rejonie ul. Legionów. Dalsza realizacja prac wymaga ustalenia dokładnej lokalizacji szachtów, ich liczby oraz uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na ich wykonanie. PBDiM podejmuje starania, aby maksymalnie ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców. Nieuniknione będą tymczasowe zamknięcia ulic i chodników. 

Bezpieczeństwo jest priorytetem 

Na trasie tunelu znajduje się kilkadziesiąt nieruchomości w złym stanie technicznym. Grunt pod nimi wymaga specjalnego wzmocnienia. Są one wykonywane z myślą o bezpieczeństwie i komforcie mieszkańców. Zabezpieczenie nieruchomości jest realizowane poprzez budowę szachtów, w których specjalistyczna maszyna wykonuje tzw. iniekcje kompensacyjne. Iniekcje polegają na wtłoczeniu w podłoże spoiwa cementowego, aby wypełnić pustki, wzmocnić i ustabilizować podłoże oraz zminimalizować wpływ drążenia na budynki.

Po wybudowaniu pierwszego odcinka pod wzmocnionym terenem (ok. 100 metrów) zweryfikowana zostanie technologia zastosowana do drążenia tunelu pod nieruchomościami w złym stanie technicznym.Pozwoli to na wypracowanie najlepszych rozwiązań w dalszej fazie prac. Optymalizacja środków i nakładów wpłynie na efektywną kontynuację inwestycji.

Tunel łączy Polskę

Tunel średnicowy to projekt POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” -kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). Projekt jest niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w niełatwym terenie. Więcej informacji o projekcie https://tunel-laczypolske.pl/.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożyły wniosek o fazowanie projektu, czyli podział inwestycji na etapy i finansowanie prac realizowanych po 2023 roku ze środków budżetu UE na lata 2021-2027. Termin zakończenia budowy podziemnego połączenia kolejowego zaplanowano na 2024 r., a uruchomienie ruchu pociągów w 2025 r.

Priorytetem PLK S.A. pozostaje realizacja prac na ważnym społecznie projekcie z obecnym wykonawcą robót z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jest to projekt niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w trudnym terenie.

TBM Katarzyna i Faustyna budują kolejne metry tunelów
Co słychać na placu budowy?