TBM Katarzyna i Faustyna budują kolejne metry tunelów

22 sierpnia 2023

Duża tarcza TBM Katarzyna kontynuuje drążenie tunelu kolejowego z przystanku Łódź Polesie. Po przebiciu betonowej ściany podziemnego przystanku, Katarzyna zatrzyma się, aby wymienić narzędzia głowicy skrawającej na elementy przystosowane do pracy w gruncie. Następnie TBM rozpocznie drążenie pod pierwszymi budynkami na ul. Mielczarskiego położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku Polesie. Wcześniej wykonano tam wzmocnienia terenu. 

W rejonie ul. Mielczarskiego i Legionów trwa wzmacnianie gruntu pod kolejnymi budynkami. W tym celu wykonano kolejny szacht. Każdy szacht to odrębna budowla o rozmiarze walca o głębokości ok. 7-9 m i średnicy 13 m. Przygotowanie obiektu wymaga wcześniejszego usunięcia kolizji podziemnych. Łącznie na trasie tunelu między przystankiem Łódź Polesie a Dworcem Fabrycznym niezbędna jest budowa kilkunastu szachtów. Obecnie wykonawca, PBDiM, ustala warunki dla ich budowy w uzgodnieniu z Miastem Łódź, właścicielami prywatnych nieruchomości oraz Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi. 

TBM Faustyna drąży tunel w kierunku w kierunku stacji Łódź Żabieniec. Po przejściu przez aleję Włókniarzy zmierza w kierunku komory na ul. Skarpowej. Następnie zostanie przeniesiona nad torami do komory na ul. Żniwnej i rozpocznie drążenie trzeciego tunelu jednotorowego w kierunku przystanku Łódź Koziny.    

Od 25 sierpnia br. zmienia się organizacja ruchu w rejonie budowanego przystanku Łódź Śródmieście. Dla ruchu udostępniona będzie ul. Wólczańska. Kolejne zmiany zostaną wprowadzone 3 września br. Zamknięte  dla ruchu samochodów zostaną ulice Zachodnia i Kościuszki. Utrzymane zostanie kursowanie tramwajów. Ze względu na prowadzone roboty budowlane przystanki tramwajowe będą usytuowane czasowo w nowej lokalizacji.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie budowy przystanku Łódź Śródmieście
TBM Katarzyna drąży tunel kolejowy pod Łodzią