TBM Katarzyna drąży tunel w ścisłym centrum miasta

31 sierpnia 2023

Duża tarcza TBM drąży tunel pod Łodzią. Dla lokatorów budynków znajdujących się na trasie drążenia tunelu w kierunku Łodzi Fabrycznej zaplanowano relokację do czasowych miejsc zamieszkania. Jest to działanie stricte profilaktyczne, które wykonawca wdraża dla bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców.

W pierwszej kolejności zmiana miejsca zamieszkania obejmie lokatorów z budynków na ul. Mielczarskiego 26, 28/30. Zamieszkają oni w czterech pobliskich hotelach: Hotelu Mazowieckim, Hotelu Borowieckim, Hotelu Focus i Hotelu Tobaco. Podczas pobytu od 31 sierpnia do 12 września będą mieli zapewniony nocleg i wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja). Na wniosek mieszkańców zrezygnowano z przygotowanych mieszkań na terenie kampusu Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 31 sierpnia przedstawiciele wykonawcy, PBDiM w obecności Zarządu Lokali Miejskich oraz przedstawicieli komisji przejęcia lokali mieszkaniowych (złożonej z mieszkańców) będą zabezpieczać mieszkania. Lokale będą chronione przez 24 godziny na dobę.

Kolejni mieszkańcy będą informowani o przejściu TBM pod ich nieruchomościami z wyprzedzeniem ok. 2 miesięcy. Konkretne daty czasowej relokacji zostaną przekazane zainteresowanym na ok. 10 dni przed planowaną zmianą miejsca zamieszkania.

Na trasie przejazdu maszyny znajdują się budynki w różnym stanie technicznym. Grunt pod nimi wymaga wzmocnienia. Specjalistyczna maszyna wykonuje tzw. iniekcje kompensacyjne, które polegają na wtłoczeniu w podłoże spoiwa cementowego, aby wzmocnić i ustabilizować podłoże. Pozwoli to zminimalizować wpływ drążenia na budynki.

Wzmocnienie gruntu pod budynkami wymaga wybudowania tzw. szachtów. Dwa pierwsze szachty powstały na przystanku Polesie i przy ul. Mielczarskiego. Każdy szacht to odrębna budowla o rozmiarze walca głębokości ok. 7-9 m i średnicy 13 m. Przygotowanie każdego obiektu wymaga wcześniejszego usunięcia kolizji podziemnych oraz uzgodnień z miastem i właścicielami prywatnych nieruchomości.
Łącznie na trasie tunelu między przystankiem Łódź Polesie a Dworcem Fabrycznym niezbędna jest budowa kilkunastu szachtów. Obecnie wykonawca, PBDiM ustala warunki dla ich wykonania.

Budowa przystanków i przygotowania do drążenia kolejnych tuneli
Zmiana organizacji ruchu w rejonie budowy przystanku Łódź Śródmieście