Zmiana organizacji ruchu w rejonie budowy przystanku Łódź Śródmieście

30 sierpnia 2023

Budowa przystanku Łódź Śródmieście wchodzi w kolejną fazę. Od 25 sierpnia br. została udostępniona dla ruchu samochodów ul. Wólczańska.

Dalsze prace wymagają zmiany organizacji ruchu w alei Kościuszki i ul. Zachodniej. Od 3 września br. zamknięte dla ruchu samochodów zostaną ulica Zachodnia i aleja Kościuszki na odcinku od ul. 6 sierpnia do ul. Więckowskiego. Dla pieszych zostały wyznaczone obejścia.

Ruch tramwajowy będzie zachowany. Po usunięciu podziemnych kolizji zostaną wybudowane tymczasowe tory, a przystanki zostaną przeniesione do nowej lokalizacji w rejonie ul. 6 sierpnia. 

Przystanek Łódź Śródmieście jest budowany w ramach inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.  „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” . Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

TBM Katarzyna drąży tunel w ścisłym centrum miasta
TBM Katarzyna i Faustyna budują kolejne metry tunelów